03_02_04_02 {lang en}16th Snaredrum combinations II 1 bar{/lang}{lang de}16-tel Snaredrum Kombinationen II 1-taktig{/lang}